יצור ושיווק מערכות גילוי אש / עשן/ גז

cougar_logo1 red.png

מערכות אנלוגיות

Man Hands On Keyboard

תוכנה לשליטה ותכנות מערכת אנלוגית 

תוכנת מחשב להתחברות לרכזת האנלוגית באמצעות תקשורת RS-232.

באמצעות התוכנה ניתן  להתחבר לרכזת ולבצע את כל תכנותי המערכת:

  • הוספת התקנים

  • הגדרת התקנים כולל מתן שמות אביזרים

  • תכנות התניות מערכת

  • ייבוא וייצוא הגדרות מערכת

  • שמירת הגדרות ונתוני מערכת

גרסת תוכנה