cougar_logo1 red.png

יצור ושיווק מערכות גילוי אש / עשן/ גז

מערכות ניהול שחרור עשן

תמונת רכזת גילוי אש.jpg

בקרת ניהול שחרור עשן

מקט:  CT-CRS10/20/40/50

המערכת מאפשרת ליצור אזורים בטוחים במבנה באמצעות שחרור עשן באופן טבעי על ידי פתיחה אוטומטית של חלונות עשן. מערכת שחרור העשן תאלץ פתיחת חלונות העשן באופן אוטומטי, במבנים בהם לא קיימת אפשרות לשחרור עשן באופן טבעי בעת אירוע אש. המערכת מובנית מבקר שליטה לשחרור עשן ומנועים בהתאם. המערכת הינה עצמאית ומתממשקת לכל מערכות גילוי אש. בעת אירוע אש, רכזת גילוי האש תעביר פקודה באמצעות מגעים יבשים לרכזת שחרור העשן לביצוע פתיחת חלונות מאולצת לשחרור העשן. המערכת נשלטת גם על ידי בקר פיקוד חיצוני  וכן קיימת אפשרות לבצע פתיחה וסגירה ידנית של חלונות העשן.

מפרט מערכת

 • ​רכזת שליטה ובקרה ממוחשבת לפתיחה וסגירת חלונות שחרור עשן
  לבחירה מתוך מגוון מערכות קיימות- עד 10 / 20  / 40 / 50 חלונות.

 • מערכת עצמאית ומתחברת לכל רכזת גילוי אש וע"פ הגדרה נותנת פקודת פתיחה לחלונות

 • הזנת מתח רשת מגובה סוללה וכוללת דיווח לרכזת אש על שינוי מצב במתחי ההזנה

 • אפשרות לפתיחה וסגירה יזומים באמצעות מגע יבש ו/או שלט אלחוטי הכולל טיימר לעצירה

 • 6 נורות חיווי למצב המערכת: פעולה תקינה/ תקלת סוללה/ מצב  אש/ פתיחה/ סגירה

 • טעינת סוללות מבוקרת של מצברי עופרת ו GEL

 • אופציה להפעלה מדורגת של מנועים לפי דרישה

 • מחברים נתיקים לחיבור מהיר

 • זמזם חיווי פעולות 

 • ממסר יציאה לחיווי תקלה

 • ממסר יציאה נוסף (אופציונלי ע"פ דרישה )

 

זיווד (מגיע בשתי תצורות לבחירה)

 • כמודול כרטיס DIN

 • מארז מתכתי מזווד, הכולל ספק וסוללות

הוראות הפעלה

מפרט