יצור ושיווק מערכות גילוי אש / עשן/ גז

מערכות אנלוגיות

בסיס מכותב לגלאי קולקטיב

מקט: US-269-IN

בסיס מכותב דגם US-269-IN מכיל בתוכו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, בסיס הגלאי מבוקר ומפוקח על ידי בקרת גילוי האש. לבסיס דגם US-269-IN יש לחבר גלאים קונבנציונליים (קולקטיב) רגילים מסוג עשן, או חום. במצב המתנה יהבהבו נוריות בסיס הגלאי במהלך התקשורת עם הבקרה, במצב אזעקה ידלקו שתי הנוריות בבסיס הגלאי באופן קבוע, ובבקרה תופיע הודעה על האירוע. כמו כן תופיע בבקרה הודעה על התקן בתקלה במקרה של תקלות כגון, הוצאת גלאי, נתק, קצר וכו'

תעודות תקן

חומר שיווקי

חומר טכני