cougar_logo1 red.png

יצור ושיווק מערכות גילוי אש / עשן/ גז

מערכות אנלוגיות

כרטיס מבא מכותב.png

כרטיס מבוא מכותב

מקט: US-100-IN

כרטיס מבוא דגם US-100-IN הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מתפקד ככרטיס מבוא לקבלת נתונים מהתקנים שונים, אשר בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש יעבירו התראת אזעקת אש ו/או התראה על תקלה בהתקנים השונים, כגון מתזים (ספרינקלרים), מפסק זרימה, ברז החשמלי, כמו גם לקבלת  התראות מבקרות משנה.

תעודות תקן

חומר שיווקי

חומר טכני