cougar_logo1 red.png

יצור ושיווק מערכות גילוי אש / עשן/ גז

מערכות אנלוגיות

כרטיס דו מוצאים לפסוסטאט.png

כרטיס מוצא מכותב ל-2 מוצאים מבוקרים

מקט: US-211-EHO

כרטיס מוצאים רב תכליתי דגם US-211-EHO הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מיועד להפעלת התקנים שונים על ידי הבקרה בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש. התקנים החייבים להיות מבוקרים כגון כיבוי אוטומטי, שלטי פינוי, צופרים וכו' יופעלו ישירות  מהמוצאים המבוקרים, לעומת זאת, התקנים אשר אינם חייבים להיות מבוקרים כגון, דלתות אש וכו', יופעלו באמצעות הממסר שבכרטיס. בכרטיס זה יש: מבוא מבוקר PRB עבור מפסק לחץ, שני מוצאים מבוקרים וממסר מגע יבש.

תעודות תקן

חומר שיווקי

חומר טכני