cougar_logo1 red.png

יצור ושיווק מערכות גילוי אש / עשן/ גז

מערכות אנלוגיות

כרטיס מבא מכותב 4 אזורים.png

כרטיס מבוא מכותב ל-4 אזורים קולקטיב

מקט: US-400-IN

כרטיס מבוא דגם US-400-IN הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מתפקד  ככרטיס מבוא מכותב ל4 אזורים קולקטיב (קונבנציונליים). לכל אזור ניתן לחבר עד 25 גלאים. כרטיס זה הינו בעל 4 כתובות שונות – כתובת לכל אזור וניזון מקו הלולאה לתקשורת וקו הזנת מתח 24V .

תעודות תקן

חומר שיווקי

חומר טכני