מערכות אנלוגיות

יצור ושיווק מערכות גילוי אש, עשן וגז

כרטיס מבוא דו כתובתי לאזעקה תקלה

כרטיס מבוא מכותב ל-4 אזורים קולקטיב

כרטיס מבוא מכותב

 גלאי עשן מכותב 

חום / אופטי 

לחצן אדום צהוב / מכותב

כרטיס מוצא מכותב ל-2 ממסרים מגעים יבשים

כרטיס מוצא מכותב ל-2 מוצאים מבוקרים

 כרטיס מבוא מכותב לאזעקה, תקלה ומתח מאותחל