cougar_logo1 red.png

יצור ושיווק מערכות גילוי אש / עשן/ גז

מערכות אנלוגיות

US-101-RLY.png

כרטיס מוצא מכותב לממסר מגע יבש על קו גילוי

מקט: US-101-RLY

כרטיס מוצאים רב תכליתי דגם US-101-RLY הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מיועד להפעלת התקנים שונים על ידי הבקרה בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש. התקנים אשר אינם חייבים להיות מבוקרים כגון, דלתות אש וכו', יופעלו באמצעות הממסר/ים שבכרטיס.

תעודות תקן

חומר שיווקי

חומר טכני